Mariusz Stolarczyk

Witaj na mojej stronie. Cieszę się, że tutaj jesteś.
Ta strona dotyczy mojej działalności osobistej i zawodowej

KILKA SŁÓW O MNIE


Nazywam się Mariusz Stolarczyk

Urodziłem się w 1976 i mieszkam koło Wałbrzycha. Moje zainteresowanie telekomunikacją zaczęło się już w wczesnym okresie dzieciństwa, dlatego postanowiłem że będę zajmował się właśnie tą dziedziną i tak w 1997 roku rozpocząłem prace w firmie która specjalizowała się w budowaniu nowych sieci teletechnicznych, a że wcześniej nabyłem trochę wiedzy to było mi łatwiej zdobyć dodatkowe umiejętności w budownictwie telekomunikacyjnym.

Pracując, szybko awansowałem na brygadzistę następnie na Kierownika robót i od 2003 roku procowałem jako Kierownik Robót i Kierownik ds. Utrzymania Sieci w różnych regionach Dolnego Śląska. Przez okres 15 lat zajmowałem się budowaniem, modernizacją i utrzymaniem sieci teletechnicznych.

Pracując w dużym przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym wykonywałem wiele prac związanych z łącznością przez co poznałem wiele firm z którymi współpracuję do dnia dzisiejszego.

W skład moich obowiązków zaczynając od montera po kierownika było przede wszystkim budowanie i utrzymanie sieci teletechnicznych w różnych miastach, zaczynając od pracy w Czechach , gdzie jako monter budowałem całe sieci od obiektów do abonentów z kabli miedzianych, praca polegała na układaniu i łączeniu kabli ziemnych i kanałowych , które zakończone w skrzynkach, słupkach kablowych i na obiektach były przedzwaniane i sprawdzane pomiarowo a następnie zamykane w różnego rodzaju osłony termokurczliwe i mechaniczne.

Wiedzę nabytą przy budowach sieci miedzianej w Czechach wykorzystywałem nadal ucząc się nowych metod łączenia w Polsce gdzie nadal budowałem nowe sieci miedziane i światłowodowe miedzy innymi w Bielsku Białej, Rudzie Śląskiej, Chorzowie, Bytomiu , Tarnoskich Górach, Poznaniu i coraz większe obszary w Legnicy, Wałbrzychu czy w Jeleniej Górze. Kończąc duże budowy w Jeleniej Górze zaczęła się obsługa , konserwacja i utrzymanie sieci.

Pracując na utrzymaniu i rozbudowie sieci teletechnicznej zmieniałem tylko lokalizacje i tak z obszaru Jeleniej Góry(od Zgorzelca do Kamiennej Góry) trafiłem do Wałbrzycha gdzie na obsługiwanym obszarze od Ząbkowic Śl. po Strzegom usuwałem i naprawiałem wszelkiego typu awarie i uszkodzenia. Następnymi rejonami na których prowadziłem eksploatacje sieci były Wrocław i ponownie Jelenia Góra. Pracując w Jeleniej Górze firma postanowiła oddać obszar firmie zewnętrznej i tak zakończyła się moja współpraca z firmą, ale nie z wykonywanym zawodem.

Pracując 15 lat w jednej firmie w różnych rejonach przy budowach i utrzymaniu sieci teletechnicznych nabyłem wiele umiejętności przy:

 • budowie kanalizacji wtórnej i pierwotnej jedno i wielo otworowej
 • budowie studni kablowych wszelkiego typu
 • zaciąganiu kabli miedzianych i światłowodowych różnego rodzaju
 • łączeniu kabli optycznych i miedzianych różnym sprzętem i materiałem
 • wykonywaniu różnego rodzaju instalacji w zależności od usług
 • utrzymaniu istniejących sieci przez ich naprawę, modernizację i rozbudowę

Jednocześnie poznając rozmaity sprzęt od mikrotelefon po specjalistyczne urządzenia pomiarowe i różnego rodzaju osprzęt i materiał taki jak:

 • łączniki parowe
 • łączniki modułowe
 • łącza światłowodowe
 • osłony mechaniczne i termokurczliwe
 • mufy światłowodowe
 • systemy przełącznic miedziane i światłowodowe
 • wszelkiego typu łączówki umożliwiające dalsze przełączenie przewodów
 • puszki, skrzynki, słupki, i szafy kablowe
 • urządzenia pomiarowe i lokalizacyjne
 • systemy światłowodowe
 • kable mało i wieloparowe
 • kable optyczne
 • inne wszelkiego typu narzędzia , drobny sprzęt i materiał potrzebny do sprawnego montażu.

Gwarancja Dobrego Wykonania

Zaufało mi już wiele osób

MOJE USŁUGI


Awarie, uszkodzenia

Pomiary

Budowy, przebudowy

Kosztorysy

Zapraszam do współpracy


Chętnie podejmę współpracę z innymi firmami zajmującymi się teletechniką lub podobnymi dziedzinami z zakresu telekomunikacji. Zainteresowanych proszę o kontakt.


BUDOWY I PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNYCH
 • sieci PON
 • kanalizacji pierwotnej i wtórnej
 • rurociągów kablowych
 • studni kablowych, kanalizacji teletechnicznej i szaf kablowych
 • sieci strukturalnych
 • linii kablowych podziemnych i nadziemnych
 • sieci kablowej i radiodostępowej
 • budowa i modernizacja systemów telewizji kablowych
 • kabli światłowodowych(spawanie włókien)
 • przyłączy, pionów telefonicznych i instalacji
 • rekonfiguracja sieci kablowej (otwarcie mufy kablowej, zmiana przebiegu łącza, zamknięcie mufy kablowej, wymiana i przekładanie odcinków kabli
KONSERWACJA UTRZYMANIE NAPRAWY SIECI TELETECHNICZNYCH
 • Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń i awarii sieci teletechnicznych
 • łączy telefonicznych oraz Łączy transmisji danych
 • sieci kablowej i radiodostępowej
 • urządzeń abonenckich takich jak:. modemów xDSL, ISDN, STB, PLC, ONT, bramek VoIP wraz z konfiguracją
 • Łączy abonenckich i transmisji danych takich jak: usługi POTS, ISDN, IPTV, ISDN PRA, Ethernet, PON
 • sieci kablowej miedzianych światłowodowych i kanalizacji kablowej
 • montaż i obsługa urządzeń teletransmisyjnych
 • udrażnianie, usuwanie kolizji, naprawa nawierzchni
REALIZACJA ZLECEŃ INSTALACYJNYCH TELETECHNICZNYCH
 • realizacja zleceń instalacyjnych kablem miedzianym 2-parowym, FTP, Światłowodowym
 • Instalacje abonenckie w radiodostępowym systemie WIMAX TADIRAN AirLoop - Instalacje abonenckie - Biznesowe
 • Instalacja standardowa dla usługi telefonicznej (POTS lub ISDN)
 • Zmiana kategorii ISDN-POTS lub POTS-ISDN
 • Przeniesienie usługi telefonicznej
 • Zmiana technologii
 • Instalacja standardowa dla uruchomienia usługi internetowej
 • Uruchomienia usługi internetowej na działającej usłudze telefonicznej
 • Zmiana kategorii (np. zmiana przepustowości, likwidacja internetu przy zachowaniu pozostałych usług)
 • Przeniesienie usługi internetowej i telefonicznej
 • Instalacja standardowa IPTV
 • Zmiana kategorii dla uruchomienia IPTV
 • Przeniesienie instalacji IPTV
 • Instalacja 2TV na działającej usłudze IPTV
 • Instalacja standardowa IPTV z usługą 2TV
 • Sprawdzenie możliwości technicznych
 • Dodatkowe gniazdo telefoniczne
 • Dodatkowe gniazdo Ethernetowi
 • Odbiór urządzeń od klienta
 • Likwidacja instalacji
 • Krosowanie, rozkrosoawnie, przekrosowanie
 • wykonywanie Wywiadów technicznych
 • Wizja Techniczna
 • Asysta techniczna
 • Montaż masztu antenowego wraz z uziemieniem
 • Wykonanie dodatkowej instalacji zasilającej
 • Wykonanie osłoniętego ciągu kablowego
POMIARY NA KABLU MIEDZIANYM I ŚWIATŁOWODOWYM

POMIAR łączy dostępowych szerokopasmowych

 • Pomiary łączy xDSL w trybie ATU-R (bez IPTV)
 • Pomiar łączy xDSL w trybie ATU-R pod usługę IPTV
 • Pomiary łączy symetrycznych HDSL, SHDSL
 • Pomiary łączy sieci LAN

KABEL MIEDZIANY – PODSTAWOWY POMIAR

 • Pomiar rezystancji pętli żył kabla
 • Pomiar Asymetrii rezystancji Żył w parze
 • Pomiar rezystancji izolacji żył kablowych
 • Sprawdzenie ciągłości Ekranu
 • Sprawdzenie odstępów zbliżnoprzenikowych i zdalnoprzenikowych

W SYSTEMIE ISDN – BRA , ISDN – PRA, BADANIE STYKU U i S

 • Pomiar Tłumienności wtrąceniowej
 • Pomiar impedancji falowej
 • Pomiar tłumienności asymetrii względem ziemi
 • Pomiar tłumienności względem ziemi
 • Pomiar tłumienności przesłuchu
 • Pomiar poziomu szumu
 • Pomiar napięcia zasilania linii
 • Pomiar impedancji i obciążenia lini
 • Pomiar stopy błędów w torze transmisyjnym
 • Pomiar upływności
 • Pomiar Interferencji(sprawdzenie obcych potencjałów na linii)

POMIAR ŚWIATŁOWODOWY

 • Pomiar strat mocy optycznej
 • Pomiar reflektometryczny OTDR
 • Analizator makro i mikrozgięć
 • Pomiar Tłumienności reflektometrem światłowodowym
PRZEGLĄDY SIECI
 • Przegląd obiektów
 • Przegląd Sieci Światłowodowych
 • Przegląd studni kablowych
 • Przegląd szaf dostępowych
KOSZTORYSOWANIE PRAC TELETECHNICZNYCH SIEĆ MIEDZIANA

KANALIZACJA KABLOWA I PRZYŁĄCZA

 • Wymiana ramy ciężkiej i lekkiej
 • Wymiana pokryw
 • Regulacja studni
 • Budowa studni kablowych SK, SKO, SKR ,SKMP
 • Budowa gardeł studni
 • Rozbiórka studni
 • Budowa kanalizacji kablowej z rur z tworzyw sztucznych
 • Zabezpieczenie kanalizacji rurami
 • Zabezpieczenie kabli energetycznych na skrzyżowaniach rurami dwudzielnymi
 • Budowa przyłącza - rura HDPE
 • Budowa rurociągu kablowego

ZAKOŃCZENIA KABLOWE MONTAŻ DEMONTAŻ

 • Montaż, demontaż skrzynki
 • Montaż demontaż słupka kablowego
 • Wymiana pokrywy słupka
 • Wymiana drzwi skrzynki
 • Wymiana zamka
 • Montaż demontaż łączówki
 • Montaż demontaż gniezdnika

PIONY

 • Budowa pionu
 • Montaż puszki, skrzynki
 • Umocowanie kabla bez osłony (natynkowo)
 • Przewiert przez ścianę/strop + uszczelnienie ogniowe
 • Montaż demontaż pionu ( poziomy w piwnicach)

KABLE MIEDZIANE

 • Wciąganie kabla do kanalizacji kablowej, przepustów lub rurociągów
 • Wciąganie kabla do kanalizacji kablowej
 • Wciąganie kabla do pionów rurowych, szybów i kanałów budynku
 • Wyciąganie kabla z istniejącej kanalizacji
 • Wymiana kabla w pionach rurowych, szybach i kanałach budynku
 • Przyłącze napowietrzne

ZŁĄCZA KABLOWE

 • Montaż złączy kablowych i osłon wzmocnionych
 • Otwarcie i zamknięcie złącza
 • Wykonanie przełączeń w otwartym złączu kablowym
 • Wyłączenie kabla równoległego ze złącza

POMIARY

 • Pomiar końcowy prądem stałym
 • Pomiar tłumienności skutecznej, zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości

SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA

KANALIZACJA KABLOWA I PRZYŁĄCZA

 • Wciąganie rur
 • Sprawdzenie drożności
 • Wciąganie kabli do rurociągu kablowego lub kanalizacji wtórnej
 • Badanie szczelności
 • Układanie rur osłonowych wraz z wciąganiem kabla
 • Montaż złączy rur, redukcyjnych – złączki
 • Budowa rurociągu kablowego
 • Montaż zasobników złączowych
 • Otwarcie i zamknięcie zasobnika
 • Montaż stelaży lub skrzynki zapasu
 • Montaż złączy przelotowych
 • Montaż złączy odgałęźnych
 • Montaż złączy końcowych
 • Otwarcie i zamknięcie mufy
 • Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych
 • Łączenie światłowodów
 • Montaż demontaż szafy dostępowej z cokołem
 • Montaż przełącznic światłowodowych

POMIARY

 • Pomiary reflektometryczne
 • Pomiar tłumienności, odbicia wstecznego

SIECI PON

 • Demontaż/wymiana/dołożenie splitera zakończonego pigtailami PRW, ODF
 • Demontaż/wymiana/dołożenie splitera przystosowanego do spawania PRW,ODF
 • Wykonanie pomiarów toru OLT- ONT (refletometryczne i tłumienności)
 • Wyłożenie włókien na tackach bez ich cięcia
 • Instalacja skrzyni zapasu w piwnicach
 • Instalacja skrzynek zapasu kabla łatwego dostępu
 • przewiert przez ścianę/mur
 • Wciąganie kabli światłowodowych do rur w piwnicach
 • Wciąganie kabli światłowodowych łatwego dostępu w pionach i szachtach budynku
 • Wykonanie okna w kablu łatwego dostępu
 • Montaż puszek z tworzywa sztucznego PK-4 na stropach , ścianach budynku
 • Budowa mikrokanalizacji
 • Montaż trójnika do wykonywania odgałęzień w wiązkach prefabrykowanych mikrorur
 • Montaż dzielonej puszki do wykonywania połączeń wiązek prefabrykowanych mikrorur w ziemi
 • Montaż wodoszczelnych złączek do mikrorur
 • Wciąganie mikrokabli lub wiązek włókien do mikroknalizacji metodą pneumatyczną
 • Pomiar włókien w kablu łatwego dostępu w relacji klatka schodowa - punkt dystrybucyjny w piwnicy

NAWIERZCHNIE

 • Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z asfaltu wraz z podbudową
 • Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z trylinki, kostki brukowej, płytek chodnikowych wraz z obrzeżem, płyt drogowych, betonu wraz z podbudową
 • Rozebranie i odtworzenie nawierzchni żwirowych, trawiastych, piaszczystych

GALERIA ZDJĘĆ


KONTAKT


Potrzebujesz więcej informacji?

Masz jakieś pytania, sugestie?


Możesz się ze mną skontaktować wypełniając formularz lub korzystając z zawartych poniżej informacji kontaktowych.


Odpowiem najszybciej jak będzie to możliwe.


DANE KONTAKTOWE

Mariusz Stolarczyk
Telefon: 668 016 839
Email: kontakt@mariuszstolarczyk.eu
Skype: marstol1

FORMULARZ KONTAKTOWY